2_Pz_Btl_174_0033.jpg Nach einem FeindkomandoVorschaubilder2.Pz.Btl.174 0035Nach einem FeindkomandoVorschaubilder2.Pz.Btl.174 0035Nach einem FeindkomandoVorschaubilder2.Pz.Btl.174 0035Nach einem FeindkomandoVorschaubilder2.Pz.Btl.174 0035Nach einem FeindkomandoVorschaubilder2.Pz.Btl.174 0035